Plastimobile is een rondreizend atelier dat kunststof onderdelen recycleert tot nieuwe producten. Het recycleren van kunststoffen is deel van haar didactische werking, waarbij jongeren kennis maken met wetenschap, techniek of chemie. Plastimobile is alom aanwezig, op vraag van leerkrachten of van beursorganisatoren.

Een eenvoudige en directe werking. Machines worden opgesteld in de klas, in een bureel, of in een woonkamer!

De aangebrachte wetenschap en techniek is onmiddellijk toepasbaar in lespakketten :
• In het leergebied “wetenschap en techniek” in het lager onderwijs”
• in de technologie lessen in de eerste graad van het secundair onderwijs
• in de lessen organische chemie in de derde graad van het secundair onderwijs

Plastimobile is een doe-ervaring voor gans Wallonië en Brussel.